Aangeschoven Luyden

Aangeschoven Luyden zijn mensen die het leuk vinden om af en toe met ons mee te gaan, zonder dat ze dat ze de verplichting hebben om Westerwolder te zijn